Soutěžní kategorie

Dítě

Kategorie, do které je možné nominovat dítě či mladistvého ve věku do 18 let s bydlištěm ve Zlínském kraji, který se svými činy zasloužil o záchranu majetku, zdraví nebo dokonce života jiných.

Nominace – nominace do této kategorie bude zajišťovat Krajský parlament dětí a mládeže Zlínského kraje ve spolupráci s řediteli základních škol ze Zlínského kraje. Nominovat bude možné od 1. ledna do 20. ledna 2018.

Hlasování – o vítězi této kategorie rozhodne veřejnost hlasováním přes sociální sítě a webové stránky. Hlasovací období proběhne od 1. února do 20. února 2018.

Občan

Do této kategorie je možné nominovat fyzickou osobu starší 18 let s bydlištěm či pracovištěm ve Zlínském kraji nebo právnickou osobu se sídlem či pobočkou na území Zlínského kraje, která se svými činy zasloužila o záchranu majetku, zdraví nebo dokonce života jiných.

Nominace – tato kategorie bude otevřena široké veřejnosti. Může tedy nominovat kdokoliv, kdo zná osobu, která zachránila nebo pomohla druhému člověku. O spoustu hrdinských příběhů se s námi podělí také organizace Srdcerváči. Nominovat bude možné od 1. ledna do 20. ledna 2018.

Hlasování – o vítězi této kategorie rozhodne veřejnost hlasováním přes sociální sítě a webové stránky . Hlasovací období proběhne od 1. února do 20. února 2018.

Projekty

Kategorie zahrnující jednotlivce či skupiny – členy neziskových organizací a občanských sdružení, kteří zajišťují záchranné a likvidační práce, ve volném čase pomáhají potřebným, finančně je podporují či svým působením pro ně finanční prostředky zajišťují.

Nominace – do této kategorie může jednotlivce i skupiny nominovat kdokoliv. Veřejnost může své hrdiny nominovat pomocí webových stránek, zároveň také tým organizátorů Ceny Salvator nominuje projekty, o kterých se lze dozvědět z internetových stránek a zaslouží si větší pozornost a ocenění.

Nominace jsou sbírány od 1. ledna do 20. ledna 2018.

Hlasování o vítězi této kategorie rozhodne veřejnost hlasováním přes sociální sítě a webové stránky. Hlasovací období proběhne od 1. února do 20. února 2018.

Cena Zlínského deníku

Kategorie, do které je možné nominovat fyzickou nebo právnickou osobu, která se zasloužila o dlouhodobý přínos v oblasti prevence či pomoci v průběhu mimořádných událostí nebo krizových situacích. Tuto cenu pravidelně předává generální mediální partner Zlínský deník.

Nominace a hlasování – probíhají mimo standardní harmonogram Ceny Salvator.

Dárce

Kategorie, ve které oceníme člověka, který pravidelně a dlouhodobě pomáhá dárcovstvím zachraňovat lidské životy. Do nově vzniklé kategorie se zapojilo hematologicko–transfuzní oddělení z Krajské nemocnice T. Bati.

Nominace a hlasování – nominace určí primářka hematologicko–transfuzního oddělení KNTB MUDr. Yvetta Stavařová, která následně také rozhodne o vítězi do 20. února 2018.