O projektu

Cena Salvator je poděkováním všem, kdo se svými činy zasloužili o záchranu života, zdraví či majetku. Hledáme ve Zlínském kraji občany, děti, projekty a dárce, kteří svými skutky překračují hranice všedního. Snažíme se upozornit na činy, na kterých záleží, a šířit tak hrdinské příběhy Ceny Salvator dál. Celá akce je od svého počátku v organizačních rukou studentů Fakulty multimediálních komunikací UTB za finanční
podpory Zlínského kraje. Letos veřejnosti představí své vítěze již popatnácté.

Manažerka
Eva Randulová

Manažerka
Ingrid Plánková