Historie

Rok 2003, rok, kdy byla poprvé udělena Cena Salvator. Od té doby až dodnes pokračují studenti Fakulty multimediálních komunikací v organizování tohoto každoročního projektu, který oceňuje lidi, jež nejsou lhostejní vůči jiným. Letos se uskuteční již 14. ročník Ceny Salvator – Ceny hejtmana Zlínského kraje.

Projekt se rok od roku vyvíjí. Nejprve se oceňovali „pouze“ příslušníci integrovaného záchranného systému Zlínského kraje, občané, děti a právnické osoby. Dnes se však tento jedinečný projekt pevně zakotvil v oblasti kulturního života Zlínského kraje a rozšířil své kategorie oceňovaných dále na Projekty, Dlouhodobou činnost a Dárce.

Nové kategorie vznikly za účelem přiblížení se veřejnosti. Profesionálové (policisté, záchranáři či hasiči) berou pomoc druhým jako svou práci a povinnost, zatímco pro „obyčejného“ občana to je velký čin. Čin, o kterém by se měli dozvědět i ostatní. Protože pomoc druhému je spojena s pozitivní emocí, kterou chceme mezi lidi vnést. Snažíme se šířením těchto příběhů lidi inspirovat, dodat jim odvahu, aby se nebáli zakročit a pomohli.