Historie

První skupina hrdinů Ceny Salvator byla oceněna již v roce 2003. Od tohoto data projekt úspěšně pokračuje a představuje statečné skutky obyvatel Zlínského kraje každoročně. Za organizací projektu stojí od svého počátku skupina studentů Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně. Letos svou vděčnost všem, kteří pomáhají, vyjádří již po patnácté.

V prvních letech existence Cena Salvator patřila zejména příslušníkům integrovaného záchranného systému, dětem a občanům Zlínského kraje. V kraji však žije statečných, kteří si ocenění zaslouží, mnohem více. Projekt byl tak během následujících ročníků rozšířen o další kategorie – Projekty a Dlouhodobá činnost. Jako zatím poslední se ke všem oceňovaným připojila kategorie Dárce, která oceňuje všechny, kdo pomáhají dárcovstvím krve, plazmy či
orgánů.

Projekt se v posledních letech vydal cestou, která směřuje opět k oceňování obyčejných lidí. Pravé hrdinství vychází z řad, z nichž by to nikdo na první pohled nečekal. Chceme touto cestou inspirovat občany a dokázat, že hrdinou může být každý z nás. Projekt se tak svým 15. ročníkem rozloučil s kategorií Profesionálové a své síly bude směřovat zejména k nalezení všech statečných z řad obyvatel Zlínského kraje, pro něž pomoc není prací, ale výjimečným hrdinským skutkem.