Den Salvatora

V minulých letech byl součástí projektu i Den Salvatora, akce určená pro žáky základních a mateřských škol škol Zlínského kraje. Děti mohly v jednom dni zhlédnou simulované zásahy složek integrovaného záchranného systému. Na akci se sjížděli členové policie, hasičů a zdravotníci, na programu byl i výcvik policejních psů a ukázky jízdní policie. Akce se každým rokem účastnili i zástupci Červeného kříže a děti si tak mohly vyzkoušet své znalosti z oblasti prevence zdraví a bezpečnosti.