Den Salvatora letos neproběhne

Zlín, 11. 4. 2017. Akce Den Salvatora, realizovaná v rámci projektu Cena Salvator –  Cena hejtmana Zlínského kraje studenty Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně, se v roce 2017 neuskuteční. Hlavním důvodem je malý zájem veřejnosti.

Den Salvatora nabízel každoročně dětem ze základních a mateřských škol z oblasti Otrokovic a blízkého okolí program se simulovanými zásahy záchranných složek. V jednom dopoledni se tak žáci mohli seznámit s činností hasičů, policistů či záchranné služby. Akce byla pro letošní ročník projektu naplánována na 12. duben a měla být organizována jako v předešlých letech na Štěrkovišti v Otrokovicích.

Vzhledem k nízkému zájmu ze strany základních škol však Den Salvatora letos neproběhne. ,,Situaci jsme opravdu důkladně vyhodnotili a raději směřuji studenty k tomu, aby se věnovali dobročinnému koncertu, který je jako výstup projektu hlavní a stěžejní,“ uvedl ředitel Komunikační agentury Fakulty multimediálních komunikací Josef Kocourek, Ph.D.

Příznivci akce si ovšem nemusejí zoufat, neboť tato situace nutně neznamená konec celého Dne Salvatora. Město Otrokovice, které poskytuje projektu finanční podporu, vyjádřilo přání v jeho organizaci pokračovat příští rok. Akce však s největší pravděpodobností  bude dále probíhat  pouze jednou za dva roky.

Celý tým Ceny Salvator nyní směřuje své síly na realizaci dobročinného koncertu, který se uskuteční 10. května na nádvoří Zlínského zámku, kde proběhne i slavnostní předávání letošních cen.

Cena Salvator, Cena Hejtmana Zlínského kraje, je oceněním udělovaným již od roku 2003. Cílem projektu je poukázat na činy, které pomáhají a zachraňují životy. Celá akce je od svého počátku v organizačních rukou studentů Univerzity Tomáše Bati za finanční podpory Zlínského kraje.

 

Tereza Ibrová
PR asistent
+420 721 478 314
t_ibrova@fmk.utb.cz
www.cenasalvator.cz
facebook/cenasalvator