Předávání Cen Salvator rozezní skupina Fleret

 

Zlín, 7.5.2017 – Slavnostní předávání ocenění projektu Cena Salvator – Cena hejtmana Zlínského kraje v květnu odhalí jména těch, kdo si letos odnesou cenu za hrdinské činy. Letošní ročník s sebou přinese i zpestření v podobě dobročinného koncertu. Celá akce proběhne 10. května na nádvoří Zlínského zámku. Program začne přesně v 18 hodin.

V polovině dubna skončilo hlasovací období projektu a vítězové jsou již známí. Veřejnost si na jejich jména však bude muset počkat až do samotného slavnostního předávání. Ceny se budou udělovat celkem v 6 kategoriích – Občan, Dítě, Projekt, Profesionálové, Dárce a Dlouhodobá činnost.

Minulé roky se nesly výhradně ve znamení oceňování hrdinů. Letošní ročník projektu však do programu zařadí i koncert folk rockové skupiny Fleret. Jak uvedly hlavní manažerky Ceny Salvator Alena Valová a Eva Novotná: ,,Letošní ročník jsme pojaly trochu jinak. Zvolily jsme dobročinný koncert, protože chceme přiblížit celý projekt blíže lidem ze Zlínského kraje.“

,,Celým večerem bude provázet moderátorka Patricie Solaříková a pozvaným hostům bude k dispozici drobné občerstvení,“ objasnila manažerka produkce projektu Karolína Gerhardtová.

Kromě nominovaných hrdinů a jejich blízkých projekt přivítá i hosty z řad veřejnosti. Pokud máte zájem se akce účastnit, sledujte webové stránky www.cenasalvator.cz, kde brzy naleznete detailnější informace o možnosti zakoupení lístků.

Cena Salvator, Cena Hejtmana Zlínského kraje, je oceněním udělovaným již od roku 2003. Cílem projektu je poukázat na činy, které pomáhají a zachraňují životy. Celá akce je od svého počátku v organizačních rukou studentů Univerzity Tomáše Bati za finanční podpory Zlínského kraje.

 

Tereza Ibrová
PR asistent
+420 721 478 314
t_ibrova@fmk.utb.cz
www.cenasalvator.cz
facebook/cenasalvator