NĚCO SE CHYSTÁ

O projektu

Cena Salvator 2016 - Cena hejtmana Zlínského kraje
Za hrdinstvím stojí činy.

Cena Salvator – Cena hejtmana Zlínského kraje je tradičním oceněním za mimořádné činy a záchranu života, zdraví či bezpečnosti obyvatel. Ocenění je udělováno lidem ze Zlínského kraje, dárcům, profesionálům ze složek IZS, dětem a záslužným projektům. Získat ocenění Cena Salvator znamená mít status odvahy a statečnosti. Cílem projektu je poukázat na mimořádné činy dospělých, dětí i právnických osob a vyjádřit jim tímto poděkování. Smysl celého projektu je šířit do světa hrdinské chování v krizových situacích a podpořit myšlenku pomoci druhým. Letošní Cena Salvator je již 14. ročníkem Komunikační agentury.

Můžete nominovat hrdiny v těchto kategoriích:

Uploaded image

Profesionálové

Kategorie, která zahrnuje Policii ČR, Hasiče, Záchranáře, Ostatní složky Integrovaného záchranného systému, SDH. Všechny složky za nás nasazují životy nespočetněkrát během jednoho dne. Přestože je to jejich povolání, chceme je ocenit.
Uploaded image

Dítě

Kategorie, kde je možné nominovat dítě či mladistvého ve věku do 18 let s bydlištěm ve Zlínském kraji, který se svými činy zasloužil o záchranu majetku, zdraví nebo dokonce života jiných.
Uploaded image

Občan

Do této kategorie je možné nominovat fyzickou osobu starší 18 let s bydlištěm či pracovištěm ve Zlínském kraji nebo právnickou osobu se sídlem či pobočkou na území Zlínského kraje, která se svými činy zasloužila o záchranu majetku, zdraví nebo dokonce života jiných.
Uploaded image

Projekty

Kategorie, do které se zapojují jednotlivci či skupiny, které nesmíme opomenout. Jsou to lidé z neziskových organizací a občanských sdružení, kterých lze využít k záchranným a likvidačním pracím, a dále členové neziskových organizací a občanských sdružení, kteří ve svém volném čase pomáhají potřebným, finančně je podporují či svým působením pro ně finanční prostředky zajišťují.
Uploaded image

Dlouhodobá činnost

Kategorie, kde je možné nominovat fyzickou nebo právnickou osobu, která se zasloužila o dlouhodobý přínos v oblasti prevence či pomoci v průběhu mimořádných událostí nebo v krizových situacích. Tuto cenu pravidelně předává generální mediální partner Zlínský deník.
Uploaded image

Dárce

Kategorie, ve které oceníme člověka, který pravidelně a dlouhodobě pomáhá dárcovstvím zachraňovat lidské životy. Do nově vzniklé kategorie se zapojilo hematologicko – transfuzní oddělení ze Zlínské nemocnice.

Novinky

Kontaktujte nás