Hrdiny roku 2017 již známe!

O projektu

Cena Salvator 2017
Za hrdinstvím stojí činy.

Cena Salvator je poděkováním všem, kdo se svými činy zasloužili o záchranu života, zdraví či majetku. Hledáme ve Zlínském kraji občany, děti, projekty a dárce, kteří svými skutky překračují hranice všedního. Snažíme se upozornit na činy, na kterých záleží, a šířit tak hrdinské příběhy Ceny Salvator dál. Celá akce je od svého počátku v organizačních rukou studentů Fakulty multimediálních komunikací UTB za finanční podpory Zlínského kraje. Letos veřejnosti představí své vítěze již popatnácté.

NOMINOVAT MŮŽETE STATEČNÉ V TĚCHTO KATEGORIÍCH

Client Client Client Client Client

Kontaktujte nás