Známe vítěze Cen Salvator 2015

O projektu

Cena Salvator 2016 - Cena hejtmana Zlínského kraje
Za hrdinstvím stojí činy.

Jsme jedinečný studentský neziskový projekt, jehož hlavním posláním je ocenit pravé hrdiny, kteří zachraňují životy lidem okolo nás. Projekt je organizován studenty Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pod záštitou Zlínského kraje.

Můžete nominovat hrdiny v těchto kategoriích:

Uploaded image

Záchranář

příslušníci Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje nebo členové jednotky sboru dobrovolných hasičů obce a pracovníci Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje
Uploaded image

Policista

příslušníci Policie České republiky, kteří svou službu vykonávají ve Zlínském kraji
Uploaded image

Dětská cena

ocenění dítěte či mladistvého ve věku do 18 let s bydlištěm ve Zlínském kraji, který díky své duchapřítomnosti či odvaze pomohl člověku v tíživé situaci
Uploaded image

Ostatní složky IZS

příslušníci městských policií celého Zlínského kraje, Armády ČR, horské služby, vodní záchranné služby, příslušníci orgánů ochrany veřejného zdraví, havarijních, pohotovostních, odborných a jiných služeb. Je možné nominovat tyto organizace také jako celek
Uploaded image

Občan

fyzická osoba starší 18 let s bydlištěm či pracovištěm ve Zlínském kraji nebo právnická osoba se sídlem či pobočkou na území Zlínského kraje
Uploaded image

Projekty

ocenění jednotlivce či skupiny, která ve svém volném čase pomáhá potřebným, finančně je podporuje či svým působením pro ně finanční prostředky zajišťuje
Uploaded image

Dlouhodobá činnost

fyzická nebo právnická osoba nominovaná za dlouhodobý přínos v oblasti prevence či pomoci v průběhu mimořádných událostí nebo krizových situacích

Novinky

Kontaktujte nás